Зарегистрироваться
Запомнить меня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весь номер
Главная  / Номера  / №43  / Про внесення змін до Положення про громадський бюджет міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 08 лютого 2017 року № 1605-VII
карта сайта
№42 №43 №44
27 Октября 2017 года, Пятница
Архив всех номеров
Официально
Інформація департаменту комунальної власності Одеської міської ради
Про виділення з бюджету м. Одеси коштів на інвестування в об’єкти інфраструктури комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси»
Рішення № 354 від 04.10.2017 р.виконавчого комітету Одеської міської ради
Рішення Одеської міської ради № 2458-VII від 04.10.2017 р
27.10, Пятница

Про внесення змін до Положення про громадський бюджет міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 08 лютого 2017 року № 1605-VII


Печатная версия
Ключевые слова:

Рішення № 2438-Vii від 04.10.2017 р. Одеської міської ради.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення організації, підготовки та виконання основних заходів щодо реалізації громадського бюджету м. Одеси Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Положення про громадський бюджет міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 08 лютого 2017 року № 1605-VII, виклавши додаток у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова Г. ТРУХАНОВ.

Додаток до рішення Одеської міської ради від 04.10.2017 року № 2438-VII
Положення про громадський бюджет міста Одеси  

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає основні вимоги до організації запровадження громадського бюджету міста Одеси.
1.2. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в такому значенні:
автор проекту - суб'єкт господарювання (крім комунальних установ та комунальних підприємств), громадська організація, повнолітня фізична особа, що зареєстрована та постійно проживає на території міста Одеси, які подають проект для участі у конкурсі (автором проекту не може бути представник від виконавчих органів Одеської міської ради, депутат Одеської міської ради та член комісії з питань громадського бюджету міста Одеси);
громадський бюджет міста Одеси (далі - громадський бюджет) - фінансування Одеською міською радою за рахунок коштів бюджету м. Одеси проектів розвитку м. Одеси, які подано суб'єктами господарювання, мешканцями міста Одеси та які стали переможцями за результатами громадського голосування;
комісія з питань громадського бюджету міста Одеси (далі - Комісія) - постійно діючий консультативно-дорадчий колегіальний орган, який створюється на підставі розпорядження міського голови для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо впровадження та реалізації громадського бюджету у місті Одесі; 
конкурс громадських проектів (далі - конкурс) - процедура визначення повнолітніми мешканцями міста Одеси у порядку, встановленому цим Положенням, проектів-переможців серед загальної кількості представлених для голосування громадських проектів шляхом відкритого голосування;
громадський проект (далі - проект) - документ, який визначає необхідність, доцільність та корисність здійснення у межах громадського бюджету заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури, благоустрою міста, підвищення комфорту проживання його мешканців, реалізація яких здійснюватиметься протягом одного бюджетного року. Вартість проекту становить від 200 000 грн до 5 000 000 грн. Якщо вартість проекту становить менше 200 000 грн, рішення щодо доцільності та важливості його реалізації у м. Одесі приймається Комісією;
проекти-переможці - проекти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість голосів;
електронний сервіс «Громадський бюджет» (далі - електронний сервіс) - сервіс, розміщений на порталі «Соціально активний громадянин» для забезпечення автоматизації всіх етапів громадського бюджету, зокрема процесів подання та представлення для голосування проектів, електронного голосування за них, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів.
1.3. Голосувати за проекти можуть повнолітні фізичні особи, які є громадянами України та членами територіальної громади м. Одеси.
2. Етапи громадського бюджету
2.1. Процедура та порядок реалізації громадського бюджету передбачає наступні етапи:
1) створення Одеським міським головою комісії з питань громадського бюджету міста Одеси;
2) затвердження параметрів громадського бюджету міста Одеси розпорядженням Одеського міського голови до 01 листопада року, що передує плановому;
3) подання проектів;
4) здійснення департаментом економічного розвитку Одеської міської ради попередньої оцінки поданих проектів та визначення профільного виконавчого органу Одеської міської ради для аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації;
5) оцінка і прийняття проектів для голосування Комісією;
6) голосування членами територіальної громади за проекти;
7) визначення проектів-переможців;
8) впровадження проектів-переможців;
9) звітування та оцінка результатів реалізації проектів.
Період реалізації громадського бюджету включає:
-30 календарних днів - подання та прийом проектів;
- 21 календарний день з дати останнього доопрацювання проектів (визначається розпорядженням Одеського міського голови про громадський бюджет міста Одеси на відповідний рік) - оцінка Комісією поданих проектів та виставлення їх на голосування;
- 20 календарних днів - голосування за проекти;
- 7 календарних днів після дати закінчення голосування - оприлюднення списку проектів-переможців та передача їх до виконавчих органів Одеської міської ради на реалізацію.
3. Комісія з питань громадського бюджету
3.1. Для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації громадського бюджету у місті Одесі Одеським міським головою створюється Комісія.
3.2. До складу Комісії входять 15 осіб, по 5 представників від виконавчих органів Одеської міської ради, депутатів Одеської міської ради та представників громадськості. Очолює Комісію заступник Одеського міського голови.
3.3. Основними завданнями Комісії є:
- здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження Громадського бюджету (у т.ч. інформаційної, організаційної та методологічної підтримки авторів проектів) на усіх його етапах;
- проведення оцінки і прийняття проектів для голосування;
- здійснення інших завдань, що обумовлені метою створення Комісії.
3.4. Формою роботи Комісії є її засідання, що відбуваються за потребою.
3.5. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів від загального складу. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість членів Комісії.
4. Електронний сервіс «Громадський бюджет»
4.1. Електронний сервіс створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів громадського бюджету і розміщується на порталі «Соціально активний громадянин» на офіційному сайті (citizen.odessa.ua).
4.2. Виконавчим органом, відповідальним за функціонування електронного сервісу, є департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради.
4.3. Електронний сервіс є загальнодоступним та передбачає створення власних кабінетів як для подачі проектів, так і для голосування.
4.4. Для створення кабінету та подачі проектів автор проекту здійснює реєстрацію на порталі «Соціально активний громадянин» за допомогою авторизації через BankID (Національний банк України), BankID (ПриватБанк), електронний цифровий підпис або через соціальну мережу Facebook, Google, електронну пошту шляхом внесення даних про серію і номер паспорта та завантаження їх скан-копії/фото сторінок паспорту, де містяться фотографії, і зазначається місце проживання (для фізичних осіб); внесення даних про код ЄДРПОУ (для суб'єктів господарювання, громадських організацій).
4.5. Електронний сервіс дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації проектів на сторінках відповідних проектів.
4.6. Електронний сервіс дозволяє повідомляти авторів проектів про будь-які зміни, пов'язані з розглядом та реалізацією поданих ними проектів, по електронній пошті.
4.7. Електронний сервіс автоматично визначає переможців конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів.
4.8. Електронний сервіс дозволяє звітувати про розгляд і реалізацію проектів відповідними виконавчими органами Одеської міської ради.
5. Порядок підготовки проектів
5.1. Проект розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до цього Положення. У проекту може бути декілька авторів.
5.2. Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Назви проектів не повинні суперечити їх основній меті.
5.3. План заходів з виконання проекту повинен відображати етапи виконання проекту, зокрема закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг) у залежності від потреб проекту.
5.4. Основне фото проекту, інші фото, схеми, креслення, які розкривають сутність цілі проекту, демонструють очікуваний результат та можливість його практичної реалізації, додаються автором до проекту.
5.5. При підготовці проекту автор забезпечує його відповідність таким вимогам:
- проект відповідає нормам бюджетного та іншого законодавства;
- реалізація проекту не повинна зводитись лише до придбання основних засобів для забезпечення діяльності бюджетних установ та комунальних підприємств;
- усі обов'язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до цього Положення, заповнені;
- питання реалізації проекту знаходиться в межах компетенції Одеської міської ради, її виконавчих органів;
- реалізація проекту планується на території міста Одеси, стосується будівель (приміщень) загального користування та об'єктів соціально-культурної сфери комунальної форми власності територіальної громади міста Одеси;
- строк реалізації проекту не перевищує встановлену параметрами громадського бюджету міста Одеси максимальну тривалість реалізації;
- бюджет проекту, розрахований автором, включає усі витрати (розробка проектної документації, закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих і т.п.);
- об'єкт, який побудований або створений за результатами реалізації проекту, повинен бути переданий в управління (оперативне управління, господарське відання) виконавчого органу, комунального підприємства або установи Одеської міської ради для забезпечення належного утримання та експлуатації.
6. Порядок подання проектів
6.1. Проект подається разом з двома ключовими документами: бюджет проекту та список осіб, які підтримали проект, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення, у електронному вигляді через електронний сервіс «Громадський бюджет».
6.2. У разі подання проекту, необхідно подати список з підписами щонайменше 50 осіб.
6.3. Кожен автор проекту може подати не більше 2 проектів на один календарний рік.
6.4. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Одеською міською радою цього проекту.
6.5. Автор проекту у будь-який момент може зняти свій проект з розгляду.
6.6. Комісія сприяє публічному обговоренню поданих проектів та надає можливість автору або уповноваженій ним особі представити проект у ході публічного обговорення. Внесення автором необхідних поправок до проекту за результатами його розгляду на засіданні Комісії можливе до початку голосування.
7. Оцінка і відбір проектів
7.1. Департамент економічного розвитку Одеської міської ради здійснює попередню оцінку всіх поданих проектів протягом 7 робочих днів за формою згідно з додатком 2 до цього Положення та перевіряє правильність заповнення проекту згідно із вимогами додатку 1 цього Положення на предмет:
- відповідності найменування та ідеї проекту його змісту, нормам законодавства та суспільної моралі (не повинен містити ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо);
- повноти заповнення усіх обов'язкових полів проекту у обсязі, що відповідає нормам цього Положення;
- відповідності бюджету проекту та підписів підтримки проекту встановленим вимогам.
У разі, якщо форма проекту є неповною або заповненою з помилками, уповноважена особа департаменту економічного розвитку Одеської міської ради засобами телефонного зв'язку або електронною поштою повідомляє про це автора проекту. Автор проекту протягом 5 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення надає необхідну інформацію або вносить необхідні корективи до проекту. При подачі в останні дні прийому проекти доопрацьовуються у строк, не пізніше дати закінчення подання проектів. Проекти, автори яких протягом установленого строку не надали необхідну інформацію або не внесли необхідні корективи до проекту, вважаються такими, що не пройшли попередню оцінку та в електронному сервісі є недоступними для публічного доступу.
Усі проекти, що отримали позитивний або негативний висновок департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, оприлюднюються в електронному сервісі (за винятком персональних даних авторів проекту та даних осіб, які підтримали проект).
7.2. При виявленні двох і більше схожих проектів департамент економічного розвитку Одеської міської ради має право рекомендувати авторам їх об'єднати. Об'єднання проектів здійснюється шляхом створення нового проекту.
7.3. У разі, якщо протягом 5 календарних днів з дня відправлення авторам проектів пропозицій про об'єднання проектів, але пізніше дати закінчення строку подання проектів, автори проектів не дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції щодо проекту або не знімуть одну з пропозицій, проекти розглядатимуться у своєму початковому варіанті кожний окремо.
7.4. Після попередньої оцінки департамент економічного розвитку Одеської міської ради визначає єдиний відповідальний профільний виконавчий орган Одеської міської ради в залежності від змісту проекту, який визначає доцільність впровадження проекту, проводить його аналіз згідно з додатком 3 до цього Положення.
У разі необхідності залучення інших виконавчих органів Одеської міської ради до аналізу поданих проектів, профільний виконавчий орган Одеської міської ради самостійно направляє до них запити та після отримання відповіді узагальнює інформацію і протягом 15 календарних днів з дня отримання проекту проводить його аналіз і готує свій висновок щодо можливості або неможливості реалізації поданого проекту за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.
7.5. Внесення будь-яких змін до проектів, зокрема зміна локалізації чи
об'єднання з іншими проектами, можливе лише за згодою авторів відповідних проектів.
7.6. Комісія протягом 21 робочого дня готує висновок щодо прийняття проекту до голосування за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.
У своєму висновку Комісія визначає відповідального виконавця та виконавців проекту, а також головного розпорядника коштів бюджету міста Одеси на його реалізацію.
7.7. Комісія приймає рішення про відмову у прийнятті проекту для голосування з наступних причин:
- автор проекту надав неправдиві відомості про себе;
- проект суперечить законодавству України;
- у рамках проекту передбачається виключно розробка проектно-кошторисної документації;
- надання відповідальним профільним виконавчим органом Одеської міської ради висновку щодо неможливості реалізації поданого проекту;
- проект має незавершений характер (виконання одного із заходів у майбутньому вимагатиме прийняття подальших заходів та/або потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету міста Одеси);
- проект суперечить діючим програмам розвитку міста, які плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік;
- реалізація проекту планується на території або об'єктах, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси;
- у рамках проекту передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту.
7.8. Проекти, щодо яких Комісією прийнято рішення про відмову у прийнятті проекту для голосування, участь у голосуванні брати не можуть.
7.9. Проекти, допущені для участі у голосуванні, додатково розподіляються за районним принципом.
8. Голосування за проекти
8.1. Голосування здійснюється в електронному сервісі «Громадський бюджет» на порталі «Соціально активний громадянин» (citizen.odessa.ua).
8.2. Голосування за проекти здійснюється у період, визначений параметрами громадського бюджету на відповідний рік.
8.3. Одна особа може проголосувати за 5 проектів.
8.4. Авторизація голосуючих здійснюється шляхом реєстрації на порталі «Соціально активний громадянин» за допомогою авторизації через BankID (Національний банк України), BankID (ПриватБанк), електронний цифровий підпис або через соціальну мережу Facebook, Google, електронну пошту шляхом внесення даних про серію і номер паспорта та завантаження їх скан-копії/фото сторінок паспорту, де містяться фотографії, і зазначається місце проживання (для фізичних осіб); внесення даних про код ЄДРПОУ (для суб'єктів господарювання, громадських організацій).
8.5. Результати online-голосування відображаються в електронному сервісі «Громадський бюджет» у режимі реального часу.
9. Визначення переможців
9.1. Після завершення кінцевого терміну голосування, визначеного параметрами громадського бюджету на відповідний рік, електронний сервіс автоматично здійснює підрахунок голосів, визначає проекти-переможці та формує їх списки.
9.2. Переможцями визначаються проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за підсумками голосування, та сукупна сума витрат, передбачених на їх реалізацію, не виходить за рамки встановленого обсягу громадського бюджету на відповідний рік.
9.3. Останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановленого обсягу громадського бюджету на відповідний рік, не включається до списку проектів-переможців.
9.4. За результатами голосування департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради протягом 7 календарних днів після закінчення голосування публікує список проектів-переможців на офіційному сайті міста Одеси і формує загальний звіт за результатами конкурсу проектів.
10. Затвердження видатків для реалізації проектів-переможців у складі бюджету міста Одеси
10.1. Відповідні головні розпорядники коштів бюджету міста Одеси включають показники та іншу інформацію щодо проектів-переможців, що належать до їхньої компетенції, до відповідних бюджетних запитів, а департамент фінансів Одеської міської ради - до проекту бюджету міста Одеси на відповідний рік та документів, що до нього додаються.
10.2. Після визначення проектів-переможців:
- відповідні головні розпорядники бюджетних коштів включають показники та іншу інформацію щодо проектів-переможців, що належать до їхньої компетенції, до відповідних бюджетних запитів та подають до департаменту фінансів Одеської міської ради;
- департамент фінансів Одеської міської ради готує проект рішення Одеської міської ради про внесення змін до бюджету міста Одеси на відповідний рік в частині перерозподілу видатків, визначених для реалізації проектів-переможців, за відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів.
10.3. Після затвердження в установленому порядку бюджету міста Одеси на відповідний рік головні розпорядники коштів бюджету міста Одеси забезпечують реалізацію проектів відповідно до законодавства.
Автор (автори) проектів-переможців можуть здійснювати контроль за реалізацією проектів на усіх стадіях. Головні розпорядники коштів бюджету міста Одеси під час реалізації проекту забезпечують взаємодію з автором (авторами) проектів-переможців та враховують їх пропозиції в межах бюджетного законодавства.
10.4. Головні розпорядники коштів бюджету міста Одеси готують звіти згідно з додатком 5 до цього Положення у такі строки:
- оперативний щоквартальний звіт - до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом;
- річний звіт за підсумками року - до 31 січня року, наступного за звітним.
10.5. Звіти про стан реалізації в цілому та про реалізацію кожного проекту оприлюднюються в електронному сервісі «Громадський бюджет».

Секретар ради О. ПОТАПСЬКИЙ.

(З додатками 1-5 до Положення про громадський бюджет міста Одеси можна ознайомитися на офіційному сайті Одеської міської ради: omr.gov.ua)

Подписаться на номер
Архив номеров
Год Номер выпуска
Свежий номер
Скачать номер
(PDF 12 240.40 КБ)
Архив всех номеров
Нравится ли вам газета Одесский вестник?

Нравится
Не нравится
Читаю другие издания

Конкурсные закупки
Copyright © 2007-2018 «Одесский вестник» Подписка Реклама Авторское право Письмо в редакцию О газете От редактора Издания

Контакты

г. Одесса, ул. Еврейская 4, 3 этаж
Карта проезда
Приемная: (048) 722-28-30
Коммерческая служба: (048) 711-76-63, (048) 731-42-27
e-mail: odvestnik@te.net.ua
Погода Курс Валют
USD '.$usd.' '; if($stat1=='_green') echo ''; else if($stat1=='_red') echo ''; echo '
EUR '.$eur.' '; if($stat2=='_green') echo ''; else if($stat2=='_red') echo ''; echo '
RUB '.$rub.' '; if($stat3=='_green') echo ''; else if($stat3=='_red') echo ''; echo '
Создание сайта - Yesgroup
Информация о сайте