Зарегистрироваться
Запомнить меня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весь номер
Главная  / Номера  / №43  / Програма управління місцевим боргом бюджету міста Одеси на 2017 рік у новій редакції
карта сайта
№42 №43 №44
27 Октября 2017 года, Пятница
Архив всех номеров
Экономика
27.10, Пятница

Програма управління місцевим боргом бюджету міста Одеси на 2017 рік у новій редакції


Печатная версия
Ключевые слова:

Загальні положення

Програма управління місцевим боргом бюджету міста Одеси на 2017 рік підготовлена відповідно до Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 01 серпня 2012 року № 815.
Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету міста Одеси за звітний бюджетний період буде сформовано не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

Показники рішення Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1323-VII «Про бюджет міста Одеси на 2017 рік» в частині місцевого боргу

Одеською міською радою прийнято рішення від 21 вересня 2016 року № 1082-VII щодо здійснення місцевого зовнішнього запозичення у формі укладання кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Одеською міською радою на фінансування заходів з реалізації інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція систем вуличного освітлення м. Одеси» (далі - Проект). 
Між Північною екологічною фінансовою корпорацією та Одеською міською радою підписаний кредитний договір від 26 грудня 2016 року ESC 3/16.
Валюта запозичення - національна валюта України, гривня.
Розмір (основна сума боргу) запозичення - 10 639 346,00 грн.
Співфінансування Проекту за рахунок коштів бюджету міста Одеси - 1 670 000,00 грн.
Крім того, виконання робіт з реконструкції систем вуличного освітлення у м. Одесі здійснюватиметься за рахунок гранту в розмірі 150 384,0 євро від Фонду Східноєвропейського партнерства енергоефективності та довкілля (фонд Е5Р).
Період, на який здійснюється запозичення, - 5 років від дати підписання Кредитного договору позики (включаючи період відстрочки до 1 року від дати підписання Кредитного договору).
Відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 3% річних.
Погашення кредиту та сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи після завершення періоду відстрочки.
Одеською міською радою 04 жовтня 2017 року прийнято рішення № 2437-VII щодо здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Одеси у 2017 році у формі укладання кредитного договору з публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» та Одеською міською радою на фінансування видатків бюджету розвитку міста Одеси та створення об'єктів, які забезпечують виконання завдань Одеської міської ради, спрямованих на задоволення інтересів територіальної громади міста Одеси.
Валюта запозичення - національна валюта України, гривня.
Розмір (основна сума боргу) запозичення - 1 000 000 000,00 грн.
Відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 17,5% річних.
Період, на який здійснюється запозичення, - 5 років, з можливістю дострокового погашення кредиту. 
Погашення кредиту здійснюється щоквартальними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.
Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.
Погашення кредитів та сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси.
Витрати бюджету міста Одеси на 2017 рік з погашення та обслуговування місцевого боргу заплановано відповідно до:
- планового обсягу запозичень на 2017 рік на фінансування бюджету міста Одеси;
- графіків платежів за місцевим боргом на
2017 рік;
- відсоткових ставок.
Розмір (основна сума боргу) запозичення на 2017 рік передбачений у сумі 1 010 639,346 тис. грн.
Витрати на погашення місцевого боргу бюджету міста Одеси на 2017 рік передбачені в сумі 664,959 тис. грн.
Обсяг платежів з обслуговування місцевого боргу бюджету міста Одеси на 2017 рік передбачений в сумі 25 253,7 тис. грн.

Боргові інструменти, за допомогою яких планується забезпечити фінансування 
бюджету міста Одеси у 2017 році


Протягом 2017 року фінансування бюджету міста Одеси в частині погашення місцевого боргу здійснюватиметься за рахунок надходжень до бюджету розвитку.
Періодичність погашення боргових зобов'язань - щоквартальні платежі у строки та згідно з умовами, встановленими кредитними договорами.
Відсоткова ставка за користування кредитними коштами зовнішнього запозичення - 3,0% річних.
Відсоткова ставка за користування кредитними коштами внутрішнього запозичення - 17,5% річних.

Структура місцевого боргу бюджету міста Одеси на 2017 рік

Станом на 31 грудня 2017 року частка місцевого зовнішнього боргу становитиме 1,0% обсягу місцевого боргу, а місцевого внутрішнього боргу - 99,0%.
За типом боргового інструменту місцевий зовнішній та внутрішній борги бюджету міста Одеси належать до довгострокових з терміном погашення - 2021-й та 2022 роки, відповідно. 

Оцінка ризиків

Відповідно до рішення Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1323-VII «Про бюджет міста Одеси на 2017 рік» граничний обсяг місцевого боргу бюджету міста Одеси станом на 31 грудня 2017 року визначений у сумі 1 009 974,387 тис. грн, що становить 77,4% середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку на 2018-2019 роки1.
Співвідношення обсягу виплат з обслуговування місцевого боргу та доходів загального фонду бюджету міста Одеси за 2017 рік2 становитиме 0,5%.
Валюта запозичення - національна валюта України, гривня. 

Співпраця з рейтинговими агентствами

Кредитний рейтинг представляє собою оціночне судження рейтингового агентства щодо кредитоспроможності (платоспроможності) суб'єкта рейтингування загалом та /або за його окремим борговим зобов'язанням. Оскільки за своєю сутністю кредитний рейтинг є вираженням перспективи і включає припущення та прогнози щодо майбутніх подій, на рівень кредитного рейтингу можуть впливати майбутні події та умови, існування яких не можна передбачити на етапі визначення (оновлення) кредитного рейтингу.
Кредитний рейтинг позичальника характеризує рівень спроможності позичальника (суб'єкта рейтингування) своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму боргу за всіма зобов'язаннями відносно інших позичальників.
Для оцінки кредитоспроможності міста, з метою підтвердження незалежності присвоєння кредитного рейтингу, департаментом фінансів Одеської міської ради укладені договори з двома рейтинговими агентствами, а саме «IBI-Рейтинг» та «Кредит-Рейтинг», згідно яких та на підставі проведеного аналізу економічних та фінансових показників міста рейтингові агентства два рази на рік надають висновки щодо рівня кредитного рейтингу міста.
Рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» 18 травня 2017 року підтверджений кредитний рейтинг Одеси на рівні uaAА- зі збереженням прогнозу «стабільний». Рівень «uaAА-» - характеризується дуже високою кредитоспроможністю.
Рейтинговим агентством «IBI-Rating» 27.06.2017 року за результатами 2016 року був підтверджений кредитний рейтинг Одеси на рівні uaA зі збереженням прогнозу «стабільний».
Рівень кредитного рейтингу міста Одеси обумовлений значенням міста як економічного центру південної частини України, диверсифікацією економічного комплексу міста, збереженням високих показників соціально-економічного розвитку, частина з яких або дорівнює або перевищує середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця.
Зазначена тенденція, заходи з децентралізації дозволили місту і надалі збільшувати доходну частину бюджету, покращити диверсифікацію надходжень до нього та підтримати показник бюджетної забезпеченості на рівні вищому за середній по Україні.
Зважаючи надзвичайну цінність кваліфікованої оцінки кредитного рейтингу міста, для проведення ефективної політики стосовно управління місцевим боргом, з метою оптимізації його обсягу й структури та зменшення боргового навантаження бюджету міста, департамент фінансів Одеської міської ради і надалі буде співпрацювати з рейтинговими агентствами з метою оновлення кредитного рейтингу міста Одеси.
Результати роботи з питань місцевого боргу регулярно (при затверджені звітів про виконання бюджету міста Одеси) висвітлюватимуться у інформації про виконання бюджету міста Одеси за звітний період та розміщуватимуться на офіційному сайті Одеської міської ради «omr.gov.ua».

Світлана БЕДРЕГА,
директор департаменту фінансів
Одеської міської ради.

1  - індикативні прогнозні показники бюджету розвитку міста Одеси на: 2018 рік - 1 272 900,0 тис. грн; 2019 рік - 1 338 400,0 тис. грн (рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29 грудня 2016 року № 420 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Одеси на 2018-й та 2019 роки»);
2  - доходи загального фонду бюджету міста Одеси на 2017 рік (станом на 01 жовтня 2017 року) (без урахування міжбюджетних трансфертів) - 5 430 000,0 тис. грн (рішення Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1323-VII «Про бюджет міста Одеси на 2017 рік» (зі змінами).

Подписаться на номер
Архив номеров
Год Номер выпуска
Свежий номер
Скачать номер
(PDF 12 240.40 КБ)
Архив всех номеров
Нравится ли вам газета Одесский вестник?

Нравится
Не нравится
Читаю другие издания

Конкурсные закупки
Copyright © 2007-2018 «Одесский вестник» Подписка Реклама Авторское право Письмо в редакцию О газете От редактора Издания

Контакты

г. Одесса, ул. Еврейская 4, 3 этаж
Карта проезда
Приемная: (048) 722-28-30
Коммерческая служба: (048) 711-76-63, (048) 731-42-27
e-mail: odvestnik@te.net.ua
Погода Курс Валют
USD '.$usd.' '; if($stat1=='_green') echo ''; else if($stat1=='_red') echo ''; echo '
EUR '.$eur.' '; if($stat2=='_green') echo ''; else if($stat2=='_red') echo ''; echo '
RUB '.$rub.' '; if($stat3=='_green') echo ''; else if($stat3=='_red') echo ''; echo '
Создание сайта - Yesgroup
Информация о сайте